آپارتمان مبله شاهین شمالی تهرانآپارتمان مبله شاهین شمالی تهرانآپارتمان مبله شاهین شمالی تهرانآپارتمان مبله شاهین شمالی تهرانآپارتمان مبله شاهین شمالی تهران

آپارتمان مبله شاهین شمالی تهران

تهران/شاهین شمالی

روزانه300000 تومان

کد: 547195
نوعآپارتمانتخت 4حمام 1ظرفیت 5اتاق 2

شرایط ملک

حداقل مدت اجاره این ملک  روز میباشد و ظرفیت پذیرایی از - مهمان را دارا می باشد که شامل - بزرگسال و - کودک و - نوزاد میشود.

امکانات ملک

  • پارکینگ
  • چایی ساز
  • ظروف آشپزخانه
  • LCD
  • میز آرایشی
  • گیرنده دیجیتال