آپارتمان مبله شیراز،پاسداران واحد5آپارتمان مبله شیراز،پاسداران واحد5آپارتمان مبله شیراز،پاسداران واحد5آپارتمان مبله شیراز،پاسداران واحد5

آپارتمان مبله شیراز،پاسداران واحد5

شیراز/پاسداران
کد: 89
نوعآپارتمان

شرایط ملک

اجاره این ملک  دایم میباشد و ظرفیت پذیرایی از - مهمان را دارا می باشد که شامل - بزرگسال و - کودک و - نوزاد میشود.

موقعیت ملکمشاهده موقعیت ملک و مکان های اطراف و فاصله از مکان های مورد نیاز شما