اجاره آپارتمان تک خواب در کاشاناجاره آپارتمان تک خواب در کاشاناجاره آپارتمان تک خواب در کاشاناجاره آپارتمان تک خواب در کاشان

اجاره آپارتمان تک خواب در کاشان

کاشان/چهارراه امام جواد

روزانه140000 تومان

کد: 242
نوعآپارتمانتخت 2ظرفیت 3اتاق 1

شرایط ملک

حداقل مدت اجاره این ملک  روز میباشد و ظرفیت پذیرایی از - مهمان را دارا می باشد که شامل - بزرگسال و - کودک و - نوزاد میشود.

امکانات ملک

  • ظروف آشپزخانه
  • LCD
  • گیرنده دیجیتال