اجاره آپارتمان مبله در احمدآباد آباداناجاره آپارتمان مبله در احمدآباد آباداناجاره آپارتمان مبله در احمدآباد آباداناجاره آپارتمان مبله در احمدآباد آبادان

اجاره آپارتمان مبله در احمدآباد آبادان

آبادان/احمداباد

200000 تومان

کد: 122
نوعآپارتمانتخت 2ظرفیت 5اتاق 2

شرایط ملک

حداقل مدت اجاره این ملک  روز میباشد و ظرفیت پذیرایی از 5 مهمان را دارا می باشد که شامل - بزرگسال و - کودک و - نوزاد میشود.

امکانات ملک

  • چایی ساز
  • یخچال
  • ظروف آشپزخانه
  • LCD
  • میز آرایشی
  • گیرنده دیجیتال
  • اسپیلت