اجاره آپارتمان مبله در خیابان امام آباداناجاره آپارتمان مبله در خیابان امام آباداناجاره آپارتمان مبله در خیابان امام آباداناجاره آپارتمان مبله در خیابان امام آباداناجاره آپارتمان مبله در خیابان امام آبادان

اجاره آپارتمان مبله در خیابان امام آبادان

آبادان/خیابان امام

روزانه230000 تومان

کد: 120
نوعآپارتمانتخت 2ظرفیت 5اتاق 2

شرایط ملک

حداقل مدت اجاره این ملک  روز میباشد و ظرفیت پذیرایی از 5 مهمان را دارا می باشد که شامل - بزرگسال و - کودک و - نوزاد میشود.

امکانات ملک

  • چایی ساز
  • یخچال
  • ظروف آشپزخانه
  • LCD
  • میز آرایشی
  • اسپیلت