اجاره آپارتمان مبله در ماکو

/

روزانه250000 $

کد: 276
نوعآپارتمان

شرایط ملک

حداقل مدت اجاره این ملک  روز میباشد و ظرفیت پذیرایی از 3 مهمان را دارا می باشد که شامل - بزرگسال و - کودک و - نوزاد میشود.