اجاره روزانه

/

کد: 417
نوعآپارتمان

اجاراه روزانه آپارتمان مبله در منطقه پنج بلوار تعاون

شرایط ملک

اجاره این ملک  دایم میباشد و ظرفیت پذیرایی از - مهمان را دارا می باشد که شامل - بزرگسال و - کودک و - نوزاد میشود.