اجاره سوئیت مبله سیدخنداناجاره سوئیت مبله سیدخنداناجاره سوئیت مبله سیدخنداناجاره سوئیت مبله سیدخندان

اجاره سوئیت مبله سیدخندان

تهران/سیدخندان

روزانه250000 تومان

کد: 188
نوعسوئیتتخت 2ظرفیت 3اتاق 1

شرایط ملک

حداقل مدت اجاره این ملک  روز میباشد و ظرفیت پذیرایی از - مهمان را دارا می باشد که شامل - بزرگسال و - کودک و - نوزاد میشود.

امکانات ملک

  • یخچال
  • کولر آبی
  • ظروف آشپزخانه
  • LCD
  • میز نهارخوری
  • گیرنده دیجیتال

موقعیت ملکمشاهده موقعیت ملک و مکان های اطراف و فاصله از مکان های مورد نیاز شما