اجاره منزل مبله در خیابان جی اصفهان با کد EJ01اجاره منزل مبله در خیابان جی اصفهان با کد EJ01اجاره منزل مبله در خیابان جی اصفهان با کد EJ01

اجاره منزل مبله در خیابان جی اصفهان با کد EJ01

اصفهان/جی

روزانه350000 تومان

کد: 40
نوعآپارتمانتخت 2ظرفیت 7اتاق 2

شرایط ملک

حداقل مدت اجاره این ملک  روز میباشد و ظرفیت پذیرایی از - مهمان را دارا می باشد که شامل - بزرگسال و - کودک و - نوزاد میشود.

امکانات ملک

  • پارکینگ
  • چایی ساز
  • مایکروفر
  • یخچال
  • کولر آبی
  • ظروف آشپزخانه
  • LCD
  • میز آرایشی
  • میز نهارخوری
  • گیرنده دیجیتال

موقعیت ملکمشاهده موقعیت ملک و مکان های اطراف و فاصله از مکان های مورد نیاز شما