اجاره ویلا جنگلی در علی آباد کتول کد:NA01اجاره ویلا جنگلی در علی آباد کتول کد:NA01اجاره ویلا جنگلی در علی آباد کتول کد:NA01اجاره ویلا جنگلی در علی آباد کتول کد:NA01اجاره ویلا جنگلی در علی آباد کتول کد:NA01اجاره ویلا جنگلی در علی آباد کتول کد:NA01اجاره ویلا جنگلی در علی آباد کتول کد:NA01اجاره ویلا جنگلی در علی آباد کتول کد:NA01

اجاره ویلا جنگلی در علی آباد کتول کد:NA01

کل شمال/همه محله های شمال

روزانه180000 تومان

کد: 334
نوعویلاتخت 2ظرفیت 6اتاق 1

شرایط ملک

حداقل مدت اجاره این ملک  روز میباشد و ظرفیت پذیرایی از 6 مهمان را دارا می باشد که شامل - بزرگسال و - کودک و - نوزاد میشود.

امکانات ملک

  • یخچال
  • ظروف آشپزخانه
  • LCD
  • میز آرایشی
  • گیرنده دیجیتال
  • ویو جنگل
  • تراس

موقعیت ملکمشاهده موقعیت ملک و مکان های اطراف و فاصله از مکان های مورد نیاز شما