اجاره ویلا جنگلی در لوحه سرای ماسال کد:HL01اجاره ویلا جنگلی در لوحه سرای ماسال کد:HL01اجاره ویلا جنگلی در لوحه سرای ماسال کد:HL01اجاره ویلا جنگلی در لوحه سرای ماسال کد:HL01اجاره ویلا جنگلی در لوحه سرای ماسال کد:HL01اجاره ویلا جنگلی در لوحه سرای ماسال کد:HL01اجاره ویلا جنگلی در لوحه سرای ماسال کد:HL01

اجاره ویلا جنگلی در لوحه سرای ماسال کد:HL01

ماسال/

روزانه150000 تومان

کد: 351
نوعویلاتخت 2ظرفیت 5اتاق 2

شرایط ملک

حداقل مدت اجاره این ملک  روز میباشد و ظرفیت پذیرایی از 5 مهمان را دارا می باشد که شامل - بزرگسال و - کودک و - نوزاد میشود.

امکانات ملک

  • پارکینگ
  • چایی ساز
  • یخچال
  • ظروف آشپزخانه
  • LCD
  • میز آرایشی
  • میز نهارخوری
  • گیرنده دیجیتال
  • ویو جنگل
  • تراس

موقعیت ملکمشاهده موقعیت ملک و مکان های اطراف و فاصله از مکان های مورد نیاز شما