اجاره ویلا مبله نزدیک به دریا و جنگلاجاره ویلا مبله نزدیک به دریا و جنگلاجاره ویلا مبله نزدیک به دریا و جنگلاجاره ویلا مبله نزدیک به دریا و جنگلاجاره ویلا مبله نزدیک به دریا و جنگلاجاره ویلا مبله نزدیک به دریا و جنگلاجاره ویلا مبله نزدیک به دریا و جنگلاجاره ویلا مبله نزدیک به دریا و جنگلاجاره ویلا مبله نزدیک به دریا و جنگل

اجاره ویلا مبله نزدیک به دریا و جنگل

عباس اباد/
کد: 614574
نوعویلاتخت 4ظرفیت 6اتاق 3

اجاره ویلا مبله نزدیک به دریا و جنگل

تخت يكنفره ٢ عدد
تخت ٢نفره ١ عدد
بعلاوه تشك اضافه
بعد از (متل قو ) عباس آباد اول جاده كلار دشت

٨٠٠ متر فاصله با دريا

١٠٠٠متر فاصله تا جنگل

شرایط ملک

حداقل مدت اجاره این ملک  روز میباشد و ظرفیت پذیرایی از - مهمان را دارا می باشد که شامل - بزرگسال و - کودک و - نوزاد میشود.

امکانات ملک

  • ظروف آشپزخانه
  • ویو جنگل
  • ویو دریا