اهواز,کیانپارساهواز,کیانپارساهواز,کیانپارس

اهواز,کیانپارس

اهواز/کیانپارس

روزانه230000 تومان

کد: 107
نوعآپارتمانتخت 4ظرفیت 4اتاق 2

شرایط ملک

حداقل مدت اجاره این ملک  روز میباشد و ظرفیت پذیرایی از 4 مهمان را دارا می باشد که شامل - بزرگسال و - کودک و - نوزاد میشود.

امکانات ملک

 • چایی ساز
 • سرویس فرنگی
 • یخچال
 • لباسشویی
 • ظروف آشپزخانه
 • LCD
 • اتو
 • میز آرایشی
 • گیرنده دیجیتال
 • اسپیلت
 • اینترنت