دامون رو به دریادامون رو به دریادامون رو به دریادامون رو به دریا

کیش دامون رو به دریا

کیش/دامون

500000 تومان

کد: 51
نوعآپارتمانتخت 1ظرفیت 3اتاق 1

شرایط ملک

حداقل مدت اجاره این ملک  روز میباشد و ظرفیت پذیرایی از 3 مهمان را دارا می باشد که شامل - بزرگسال و - کودک و - نوزاد میشود.

امکانات ملک

  • سرویس فرنگی
  • یخچال
  • ظروف آشپزخانه
  • میز نهارخوری
  • گیرنده دیجیتال
  • اسپیلت