رزرو واحد مبله در ایروان ارمنستانرزرو واحد مبله در ایروان ارمنستانرزرو واحد مبله در ایروان ارمنستانرزرو واحد مبله در ایروان ارمنستانرزرو واحد مبله در ایروان ارمنستانرزرو واحد مبله در ایروان ارمنستانرزرو واحد مبله در ایروان ارمنستانرزرو واحد مبله در ایروان ارمنستانرزرو واحد مبله در ایروان ارمنستانرزرو واحد مبله در ایروان ارمنستانرزرو واحد مبله در ایروان ارمنستانرزرو واحد مبله در ایروان ارمنستانرزرو واحد مبله در ایروان ارمنستان

رزرو واحد مبله در ایروان ارمنستان

/

روزانه40 $

کد: 270
نوعمجتمعاتاق 2ظرفیت 5تخت 4

شرایط ملک

حداقل مدت اجاره این ملک  روز میباشد و ظرفیت پذیرایی از - مهمان را دارا می باشد که شامل - بزرگسال و - کودک و - نوزاد میشود.

امکانات ملک

  • گیرنده دیجیتال
  • LCD
  • ظروف آشپزخانه
  • آسانسور
  • یخچال
  • شوفاژ
  • پارکینگ
  • سرویس فرنگی