زرهی واحد4 خیابان پاسدارانزرهی واحد4 خیابان پاسدارانزرهی واحد4 خیابان پاسدارانزرهی واحد4 خیابان پاسداران

زرهی واحد4 خیابان پاسداران

شیراز/پاسداران

200000 تومان

کد: 10
نوعآپارتمانتخت 3ظرفیت 4اتاق 2

شرایط ملک

حداقل مدت اجاره این ملک  روز میباشد و ظرفیت پذیرایی از 4 مهمان را دارا می باشد که شامل - بزرگسال و - کودک و - نوزاد میشود.

امکانات ملک

  • پارکینگ
  • سرویس فرنگی
  • شوفاژ
  • یخچال
  • آسانسور
  • کولر آبی
  • ظروف آشپزخانه
  • LCD
  • میز آرایشی
  • نگهبانی