سوییت مبله شیراز، خیابان اقاییسوییت مبله شیراز، خیابان اقاییسوییت مبله شیراز، خیابان اقاییسوییت مبله شیراز، خیابان اقایی

سوییت مبله شیراز، خیابان اقایی

شیراز/شهید آقایی
کد: 39
نوعسوئیتتخت 1ظرفیت 3اتاق 1

شرایط ملک

حداقل مدت اجاره این ملک  روز میباشد و ظرفیت پذیرایی از 3 مهمان را دارا می باشد که شامل - بزرگسال و - کودک و - نوزاد میشود.

امکانات ملک

  • پارکینگ
  • شوفاژ
  • یخچال
  • کولر آبی
  • ظروف آشپزخانه
  • گیرنده دیجیتال