شیراز بلوار سیبویهشیراز بلوار سیبویهشیراز بلوار سیبویهشیراز بلوار سیبویهشیراز بلوار سیبویه

شیراز بلوار سیبویه

شیراز/باغشاه
کد: 139
نوعآپارتمانتخت 2ظرفیت 3اتاق 1

شرایط ملک

حداقل مدت اجاره این ملک 1  روز میباشد و ظرفیت پذیرایی از 3 مهمان را دارا می باشد که شامل - بزرگسال و - کودک و - نوزاد میشود.

امکانات ملک

  • پارکینگ
  • چایی ساز
  • سرویس فرنگی
  • یخچال
  • آسانسور
  • ظروف آشپزخانه
  • LCD
  • میز آرایشی
  • نگهبانی
  • گیرنده دیجیتال

ویدئو ملکمشاهده ویدئو از ملک و کلیه امکانات موجود در آن