شیراز ملاصدرا خیابان اردیبهشتشیراز ملاصدرا خیابان اردیبهشتشیراز ملاصدرا خیابان اردیبهشتشیراز ملاصدرا خیابان اردیبهشتشیراز ملاصدرا خیابان اردیبهشت

شیراز ملاصدرا خیابان اردیبهشت

شیراز/خیابان اریبهشت
کد: 86
نوعآپارتمانتخت 7ظرفیت 7اتاق 3

شرایط ملک

حداقل مدت اجاره این ملک  روز میباشد و ظرفیت پذیرایی از 7 مهمان را دارا می باشد که شامل - بزرگسال و - کودک و - نوزاد میشود.

امکانات ملک

  • سرویس فرنگی
  • شوفاژ
  • یخچال
  • آسانسور
  • ظروف آشپزخانه
  • LCD
  • میز آرایشی
  • گیرنده دیجیتال