منزل مبله آبادان خیابان اروسیهمنزل مبله آبادان خیابان اروسیهمنزل مبله آبادان خیابان اروسیهمنزل مبله آبادان خیابان اروسیهمنزل مبله آبادان خیابان اروسیه

منزل مبله آبادان خیابان اروسیه

آبادان/احمداباد
کد: 980707
نوعآپارتمانتخت 4ظرفیت 5اتاق 2

منزل مبله آبادان خیابان اروسیه

منزل مبله دو خواب

واقع در خیابان اروسیه

امکانات: کولر گازی، ماهواره، مبل، دستشویی فرنگی، شیک و نوساز

نزدیک به بازار و مرکز خرید

امن همراه با نگهبان

 

شرایط ملک

اجاره این ملک  دایم میباشد و ظرفیت پذیرایی از - مهمان را دارا می باشد که شامل - بزرگسال و - کودک و - نوزاد میشود.