منزل مبله سه خواب ویلایی در اصفهانمنزل مبله سه خواب ویلایی در اصفهانمنزل مبله سه خواب ویلایی در اصفهانمنزل مبله سه خواب ویلایی در اصفهانمنزل مبله سه خواب ویلایی در اصفهانمنزل مبله سه خواب ویلایی در اصفهانمنزل مبله سه خواب ویلایی در اصفهانمنزل مبله سه خواب ویلایی در اصفهانمنزل مبله سه خواب ویلایی در اصفهان

منزل مبله سه خواب ویلایی در اصفهان

اصفهان/مشتاق اول
کد: 980708
نوعدربست

منزل مبله سه خواب ویلایی در اصفهان

منزل مبله ویلایی، دربست واقع در اصفهان خیابان مشتاق

متراژ: 170 متر

برمادی پرازدرختان سرسبز وویو عالی

دارای آشپزخانه بزرگ وسالن

همراه دواتاق خواب ودرصورت نیاز یک اتاق هم درطرف دیگر حیاط

وسایل وامکانات کامل

دارای پارکینگ نزدیک به مراکز خرید ودسترسی آسان به آثار تاریخی شهر اصفهان

شرایط ملک

اجاره این ملک  دایم میباشد و ظرفیت پذیرایی از - مهمان را دارا می باشد که شامل - بزرگسال و - کودک و - نوزاد میشود.