منزل مبله شیراز، ساحلی قصرالدشت، واحد1منزل مبله شیراز، ساحلی قصرالدشت، واحد1منزل مبله شیراز، ساحلی قصرالدشت، واحد1منزل مبله شیراز، ساحلی قصرالدشت، واحد1

منزل مبله شیراز، ساحلی قصرالدشت، واحد1

شیراز/قصردشت

170000 تومان

کد: 23
نوعآپارتمانتخت 4ظرفیت 4اتاق 2پارکینگ 1

شرایط ملک

حداقل مدت اجاره این ملک  روز میباشد و ظرفیت پذیرایی از - مهمان را دارا می باشد که شامل - بزرگسال و - کودک و - نوزاد میشود.

امکانات ملک

  • شوفاژ
  • یخچال
  • کولر آبی
  • ظروف آشپزخانه
  • LCD
  • گیرنده دیجیتال