منزل مبله پونک تهرانمنزل مبله پونک تهرانمنزل مبله پونک تهرانمنزل مبله پونک تهران

منزل مبله پونک تهران

تهران/پونک

250000 تومان

کد: 2
نوعدربستتخت 4ظرفیت 5اتاق 2

شرایط ملک

اجاره این ملک  دایم میباشد و ظرفیت پذیرایی از - مهمان را دارا می باشد که شامل - بزرگسال و - کودک و - نوزاد میشود.