منزل ۲خوابه بلوار جمهوری

/

کد: 363
نوعدربست

شرایط ملک

اجاره این ملک  دایم میباشد و ظرفیت پذیرایی از - مهمان را دارا می باشد که شامل - بزرگسال و - کودک و - نوزاد میشود.