کیش شهرک صدفکیش شهرک صدفکیش شهرک صدفکیش شهرک صدف

کیش شهرک صدف

کیش/صدف

روزانه300000 تومان

کد: 69
نوعآپارتمانتخت 2ظرفیت 5اتاق 2

شرایط ملک

حداقل مدت اجاره این ملک  روز میباشد و ظرفیت پذیرایی از 5 مهمان را دارا می باشد که شامل - بزرگسال و - کودک و - نوزاد میشود.

امکانات ملک

  • چایی ساز
  • مایکروفر
  • ظروف آشپزخانه
  • اتو
  • میز آرایشی
  • اسپیلت
  • سرویس فرنگی
  • یخچال
  • LCD
  • گیرنده دیجیتال