کیش شهرک صدفکیش شهرک صدفکیش شهرک صدفکیش شهرک صدف

کیش شهرک صدف

کیش/صدف

350000 تومان

کد: 126
نوعآپارتمانتخت 1ظرفیت 3اتاق 1

شرایط ملک

حداقل مدت اجاره این ملک  روز میباشد و ظرفیت پذیرایی از 3 مهمان را دارا می باشد که شامل - بزرگسال و - کودک و - نوزاد میشود.

امکانات ملک

 • سرویس فرنگی
 • یخچال
 • ظروف آشپزخانه
 • LCD
 • میز آرایشی
 • گیرنده دیجیتال
 • اسپیلت
 • چایی ساز